VISION

tamnhin

Hasco Group strives to become a prominent multi-industry economic group and contribute to society.

MISSION

tamnhinBuilding reputable and professional Hasco Group brands. Create a dynamic and creative working environment for members to maximize their capabilities.

VALUE

People-centered, sustainable development to serve society and create new values to meet the new era.

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong và chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Hasco Group phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa nghành nghề…

SỨ MỆNH

Xây dựng và tôn vinh hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp HASCO Group uy tín, chuyên nghiệp. Tạo môi trường làm việc năng động, đào tạo trình độ cho đội ngũ…

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Bằng khát vọng tiên phong và chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Hasco Group phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa nghành nghề…

INVESTMENT SECTOR

MEMBER UNITS