Vision

By pioneering aspirations and investment strategies – sustainable development, Hasco Group strives to become a multi-industry economic group …

Mission

Building and honoring the prestigious and professional image of HASCO Group’s corporate brand. Create dynamic working environment, qualified training for the team …

Core Values

By pioneering aspirations and investment strategies – sustainable development, Hasco Group strives to become a multi-industry economic group …

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong và chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Hasco Group phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa nghành nghề…

SỨ MỆNH

Xây dựng và tôn vinh hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp HASCO Group uy tín, chuyên nghiệp. Tạo môi trường làm việc năng động, đào tạo trình độ cho đội ngũ…

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Bằng khát vọng tiên phong và chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Hasco Group phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa nghành nghề…

INVESTMENT SECTOR

MEMBER UNITS