Công ty Cổ phần Tập đoàn HASCO (gọi tắt là HASCO Group) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động năm 2009. Khởi đầu từ một doanh nghiệp kinh doanh và đầu tư bất động sản, đến nay HASCO Group đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành tập đoàn đa ngành nghề và thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với niềm tin và ý chí quyết tâm, toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn HASCO đang giương cánh buồm cùng doanh nghiệp tiến ra biển lớn.

“HASCO GROUP – Chung tay vững bước”