Sáp nhập và mua bán lại doanh nghiệp

Sáp nhập và mua bán lại doanh nghiệp

Mục tiêu của Tập đoàn trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là nhằm đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm và chiến lược thương hiệu, giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả nhờ quy mô hoạt động, qua đó, tạo lập vị thế và sự ổn định, phát triển tiềm lực tài chính trong dài hạn.

Các hình thức M&A Tập đoàn đã và đang thực hiện bao gồm M&A theo chiều dọc (sáp nhập và mua lại các doanh nghiệp có cùng chuỗi giá trị nhưng khác nhau về giai đoạn sản xuất) và M&A theo chiều ngang (sáp nhập và mua lại các doanh nghiệp có cùng dòng sản phẩm và dịch vụ).

Trong quá trình triển khai, Tập đoàn HASCO luôn coi việc xây dựng chiến lược M&A, phân tích thị trường, tìm kiếm và đánh giá các mục tiêu tiềm năng, xác định giá trị doanh nghiệp là các vấn đề mấu chốt để đảm bảo giao dịch M&A thành công.

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, Tập đoàn HASCO đã thực hiện thành công nhiều thương vụ M&A quy mô lớn trên cả nước. Điển hình như việc mua lại Công ty Chứng khoán Toàn Cầu, Sân golf Hương Sen, Địa ốc Mỹ Đình, Công ty cổ phần phát triển Dự án Biển Đông, ...