Phát triển cộng đồng

Danh sách dự án
 • Dạy nghề và tạo việc làm miễn phí cho người khuyết tật

  Ở Việt Nam hiện nay, lực lượng lao động khuyết tật chiếm tỷ lệ không nhỏ. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật, đến năm 2018, cả nước hiện có khoảng ...

  Ở Việt Nam hiện nay, lực lượng lao động khuyết tật chiếm tỷ lệ không nhỏ. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật, đến năm 2018, cả nước hiện có khoảng ...

 • Y tế nơi đảo xa

  Trải qua nhiều thế hệ, ngư dân miền Trung vẫn kiên cường bám biển, đặc biệt ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Trong trái tim của mỗi ngư dân, khi hành nghề trên biển không chỉ đem lại ...

  Trải qua nhiều thế hệ, ngư dân miền Trung vẫn kiên cường bám biển, đặc biệt ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Trong trái tim của mỗi ngư dân, khi hành nghề trên biển không chỉ đem lại ...

 • Chú trọng đào tạo nghề cho lao động vùng cao

  Đa dạng hóa ngành nghề đang là một hướng đi phù hợp trong chiến lược phát triển nền kinh tế nước nhà hiện nay. Thông qua các giải pháp triển khai cho mục tiêu này vừa giúp cho lao động ...

  Đa dạng hóa ngành nghề đang là một hướng đi phù hợp trong chiến lược phát triển nền kinh tế nước nhà hiện nay. Thông qua các giải pháp triển khai cho mục tiêu này vừa giúp cho lao động ...

01/01
Lên đầu trang