Dự án môi trường

Danh sách dự án
  • HASCO Plastic

    Người dân đã quen với việc sử dụng túi nilon khi đi mua hàng hóa từ nhiều năm qua. Ở nước ta hiện nay mỗi ngày có hàng triệu túi nilon được thải ra môi trường. Túi nilon được làm từ ...

    Người dân đã quen với việc sử dụng túi nilon khi đi mua hàng hóa từ nhiều năm qua. Ở nước ta hiện nay mỗi ngày có hàng triệu túi nilon được thải ra môi trường. Túi nilon được làm từ ...

01/01
Lên đầu trang