Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính

Mục tiêu đầu tư tài chính của Tập đoàn HASCO là nhằm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, tham gia đầu tư, góp vốn vào các ngành/lĩnh vực có triển vọng về lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn, cung cấp các dịch vụ có chất lượng để tối ưu hóa lợi nhuận. Từ đó tạo thế cân bằng cho chu kỳ kinh doanh, phát triển quỹ đất, đa dạng hóa danh mục tài sản để giảm thiểu rủi ro.
Tập đoàn HASCO sở hữu đội ngũ chuyên gia có chuyên môn nhiều năm trong hoạt động tìm kiếm, phân tích đầu tư, đánh giá và thẩm định dự án cũng như thực hiện các cơ hội đầu tư đem lại hiệu quả cao.
Dựa trên nền tảng là chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn và lợi thế về nguồn nhân lực, bề dày kinh nghiệm thực tế nên những năm vừa qua, Tập đoàn HASCO đã trở thành nhà đầu tư tài chính uy tín và đạt được nhiều thành công.
Các hoạt động đầu tư tài chính chủ yếu của Tập đoàn HASCO bao gồm:

  • Góp vốn thành lập doanh nghiệp;
  • Góp vốn với tư cách cổ đông chiến lược;
  • Đầu tư tài chính dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh các dự án bất động sản;
  • Đầu tư trên thị trường vốn và thị trường chứng khoán.
Lên đầu trang