Yếu tố con người là giá trị tiên quyết cho sự thành công của mọi doanh nghiệp

Giá trị cốt lõi

Tận tâm

Lấy khách hàng làm trung tâm, lợi ích khách hàng là ưu tiên số một, không ngừng lắng nghe và cải tiến để phục vụ khách hàng tốt nhất

Tôn trọng

Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và cộng đồng

Sáng tạo

Sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển, là nguồn nhựa sống cho tương lai

Cùng phát triển

Tập đoàn HASCO cam kết tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống cộng đồng, vì sự tiến bộ xã hội

HASCO trong tôi

 • 01/03
 • 02/03
 • 03/03

Môi trường làm việc tại Hasco

Tìm kiếm cơ hội tại Hasco

 • Tham gia nghiên cứu và đề xuất về kiến trúc hệ thống CNTT bao gồm hệ thống mạng, hệ thống hạ tầng CNTT, hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động của Tập đoàn. Trực tiếp thực hiện các đánh giá lựa chọn thiết bị, nhà cung cấp phù ...
  • 31/12/2020
  • Phó Phòng Công Nghệ Thông tin
  • 12.000.000 - 14.000.000 đ
 • Lập, tập hợp, tổng hợp chứng từ kế toán (đề nghị tạm ứng, thanh toán, uỷ nhiệm chi, hoá đơn và các chứng từ kế toán liên quan), lấy sổ phụ ngân hàng; Kiểm tra, soát xét tính hợp lý, hợp lệ chứng từ kế toán; Tiến hành hạch toán kế toán, ...
  • 30/11/2020
  • Kế toán tổng hợp
  • 20.000.000 - 25.000.000 đ
 • Trực tổng đài điện thoại, ghi nhận thông tin từ khách hàng; Đón tiếp khách ra vào văn phòng; Tiếp nhận các loại công văn, vào sổ công đến/công văn đi; phân loại và chuyển công văn, giấy tờ cho nhân viên giao nhận hoặc chuyển đến bộ phận liên quan; Sắp xếp ...
  • 12/11/2020
  • Nhân viên Lễ tân
  • 5.000.000 - 8.000.000 đ
Lên đầu trang