Chú trọng đào tạo nghề cho lao động vùng cao
Đa dạng hóa ngành nghề đang là một hướng đi phù hợp trong chiến lược phát triển nền kinh tế nước nhà hiện nay.

Thông qua các giải pháp triển khai cho mục tiêu này vừa giúp cho lao động nông thôn tiếp cận được tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao tay nghề, đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định.

Chính vì vậy, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã và đang được công ty Cổ phần Tập đoàn HASCO đặc biệt quan tâm, xem đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của nước nhà.

Hiện nay Tập đoàn HASCO đang phối hợp cùng cơ quan chính quyền địa phương để đưa lên những dự án thiết thực, đào tạo tay nghề cũng như hỗ trợ việc làm cho các lao động nghèo tỉnh Quảng Trị. Từ việc khảo sát về tiềm năng lợi thế cũng như nhu cầu đào tạo nghề của từng vùng miền, các lớp đào tạo đã thu hút được rất nhiều học viên, cải thiện đời sống cho người dân, phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Trị. Các lớp đào tạo tập trung ở hai nhóm chính là nông nghiệp và phi nông nghiệp với các ngành nghề rất đa dạng như kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng: cao su, cà phê, lạc, ngô, lúa nước; kỹ thuật chăn nuôi bò, dê, gà; nghề đan lát, may mặc, làm men rượu…Qua đó đã nâng cao đáng kể tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm ổn định và có trình độ tay nghề vững.