TẦM NHÌN

tamnhin

HASCO Group định hướng phát triển thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu khu vực

SỨ MỆNH

tamnhin

“Vì cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc hơn cho cộng đồng người Việt”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tận Tâm – Tôn Trọng – Sáng Tạo – Cùng Phát Triển

TẦM NHÌN

Hasco Group định hướng phát triển thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu khu vực

SỨ MỆNH

“Vì cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc hơn cho cộng đồng người Việt”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tận Tâm – Tôn Trọng – Sáng Tạo – Cùng Phát Triển

 

 

 

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ