Dạy nghề và tạo việc làm miễn phí

Ở Việt Nam hiện nay, lực lượng lao động khuyết tật chiếm tỷ lệ không nhỏ. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật, đến năm 2018, cả nước hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật từ 5 tuổi trở lên, bằng 7,8% dân số và dự báo trong những năm tới, số lượng người khuyết tật sẽ tiếp tục gia tăng.

Trong đó khoảng 60% người khuyết tật ở độ tuổi lao động và còn khả năng lao động, trong số đó trên 30% số người có việc làm tương đối ổn định. Như vậy, cả nước còn trên 2 triệu người khuyết tật có khả năng lao động nhưng chưa tham gia lao động, chưa có việc làm.

Nắm bắt được tình hình như vậy, Tập đoàn HASCO đã phối hợp mở các lớp đào tạo dạy nghề cho người khuyết tật như nghề may, sửa chữa điện tử…, bên cạnh việc giảng dạy còn mở thêm các lớp bổ túc văn hóa vào buổi tối dành cho những bạn có nhu cầu. Song song công việc đào tạo nguồn nhân lực, chúng tôi cố gắng liên kết với các đơn vị hỗ trợ việc làm sao cho khi các bạn ra nghề có công việc ổn định, chủ động được cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.