Đảm bảo vận hành ổn định, an toàn thị trường tài chính

24/02/2024

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024 là đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ trong lĩnh chứng khoán

Theo đó, tại Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐ, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ; tháo gỡ khó khăn, phát triển bền vững trong lĩnh chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; nâng cao tính công khai, minh bạch; tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành. Đồng thời, tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, đảm bảo tính răn đe, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khôi phục niềm tin của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, góp phần nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia. 

Các đơn vị triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm ứng dụng công nghệ thông tin, bảo hiểm xanh, sản phẩm có nghĩa cộng đồng và an sinh xã hội cao. Nâng cao tính minh bạch, hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện pháp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, thẩm định giá và các dịch vụ tài chính khác để đáp ứng nhu cầu xã hội, từng bước áp dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế tốt; Phát triển đồng bộ thị trường xếp hạng tín nhiệm, tư vấn thẩm định giá, tư vấn thuế, đại lý hải quan, hoạt động xổ số và trò chơi có thưởng; Tăng số lượng và chất lượng đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên, thẩm định giá viên và cá nhân hành nghề dịch vụ tài chính khác. Kịp thời giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính. 

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành giá trên cơ sở phân tích, dự báo, xây dựng các kịch bản điều hành giá phù hợp với từng giai đoạn, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá trên thị trường. Công khai, minh bạch điều tiết hài hòa lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước trong điều hành đối với giá điện, xăng, dầu, cũng như các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khác. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các nguyên vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu; kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ thao túng thị trường. 

Theo Tạp chí Tài chính Online

chevron_left
chevron_right