Các dự án hạ tầng giao thông TPHCM chờ cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98

30/07/2023

Với cơ chế chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98, TPHCM được phép triển khai thí điểm các dự án BOT trên một số tuyến đường bộ hiện hữu, đồng thời có thể kêu gọi đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hợp đồng BT thanh toán bằng tiền (ngân sách trả chậm).

Theo Tiền Phong

 
chevron_left
chevron_right