HASCO Holdings bổ nhiệm Cố vấn Hội đồng Quản trị

30/10/2021

Ngày 30/10/2021 tại văn phòng HASCO Holdings đã diễn ra lễ bổ nhiệm ông Trần Trọng Hoàng giữ chức vụ Cố vấn Hội đồng Quản trị.

Theo Quyết định số 59/2021/QĐ-HASCO ký ngày 22/10/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HASCO Holdings bổ nhiệm ông Trần Trọng Hoàng giữ chức Cố vấn Hội đồng Quản trị từ ngày 25/10/2021.

Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, Chủ tịch HASCO Holdings nhận định và đánh giá ông Trần Trọng Hoàng là nhân sự được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực, đặc biệt là kinh nghiệm trong công tác đào tạo và phát triển năng lực quản trị, điều hành cho các nhân sự cấp cao, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới là trở thành định chế tài chính với các lĩnh vực cốt lõi là bất động sản, đầu tư tài chính, sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.  

Ông Trần Trọng Hoàng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nhiều doanh nghiệp lớn như: Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo tại Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng SeABank; Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Giám đốc Học viện tại Ngân hàng VPBank; Giám đốc Đào tạo tại Tập đoàn T&T; Giám đốc Hoạch định và Phát triển Nguồn Nhân lực tại Tập đoàn Vingroup. Trên cương vị cố vấn Hội đồng quản trị HASCO Holdings, ông Hoàng sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ chính bao gồm (1) xây dựng và phát triển hệ thống nền tảng quản trị doanh nghiệp tại Tập đoàn, (2) đề xuất và phát triển năng lực cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp, (3) phát triển năng lực quản trị, điều hành cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bằng năng lực của mình, ông Trần Trọng Hoàng khẳng định sẽ cống hiến hết mình vì tương lai của Tập đoàn, đồng thời sẽ có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển, hiện thực hoá mục tiêu và chiến lược phát triển, từ đó nâng cao vị thế của HASCO Holdings trên thương trường.

chevron_left
chevron_right