HASCO Holdings bổ nhiệm Tân Tổng Giám đốc!

01/08/2023

Nhằm thực hiện việc điều chỉnh, chuẩn hóa hoạt động quản trị, điều hành để thích ứng với bối cảnh và tình hình kinh doanh mới, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư HASCO Holdings đã thống nhất bổ nhiệm Ông Đào Bích Câu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư HASCO Holdings từ ngày 1/8/2023

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc, ông Đào Bích Câu đã từng nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại HASCO như Phó Tổng Giám đốc phụ trách Truyền thông – Thương hiệu và CNTT, Giám đốc nhân sự…Ông Đào Bích Câu cũng có kinh nghiệm công tác tại một số doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Bảo Việt, Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng…

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc cho Ông Đào Bích Câu!

Với vai trò Tổng Giám đốc, Ông Đào Bích Câu có trách nhiệm, quyền hạn, quản trị và điều hành các hoạt động “chiến thuật, vận hành” của HASCO nhằm đạt mục tiêu kép: “Duy trì hoạt động ổn định trước các trở ngại, thách thức ngắn hạn, song song chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng tiếp nhận thời cơ phát triển trong tương lai”. 
Sự kiện bổ nhiệm Tân Tổng Giám đốc là sự kiện quan trọng thể hiện mong muốn, quyết tâm của HĐQT và Ban điều hành xây dựng một HASCO đồng lòng, chung sức cùng phát triển, khẳng định HASCO là đối tác, người đồng hành đáng tin cậy, trách nhiệm, chuyên nghiệp và hiệu quả của đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội.

chevron_left
chevron_right