HASCO Holdings tổ chức buổi đào tạo về Kỹ năng Quản lý công việc và dự án cho CBNV

20/11/2023

Nhằm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu tự động hóa hoạt động quản trị, thiết lập môi trường làm việc trực tuyến vào năm 2024, ngày 17/11/2023 HASCO Holdings đã phối hợp với Công ty Cổ phần 1Office triển khai Khóa đào tạo sử dụng phân hệ Quản lý công việc (Workplace) cho 20 nhân sự “core” của các Phòng/Ban và các Công ty thuộc hệ sinh thái

Buổi đào tạo được tổ chức tại Văn phòng HASCO Holdings Hà Nội 

Phân hệ 1Office Workplace giúp Doanh nghiệp nói chung và các Đội nhóm làm việc nói riêng làm việc có kế hoạch, quản lý tiến độ; thay vì quản lý công việc, dự án rời rạc Doanh nghiệp có thể quản lý trên một nền tảng duy nhất. Theo kế hoạch đã được Ban Lãnh đạo phê duyệt, từ năm 2024 toàn bộ sẽ thực hiện Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả làm việc trên nền tảng phân hệ 1Office. Vì vậy, 20 nhân sự tham gia chương trình đào tạo này không chỉ để nắm vững và sử dụng thành thạo các công cụ, tính năng của phân hệ 1Office Workplace mà còn nhằm chuẩn bị nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn toàn bộ Cán bộ nhân viên sử dụng hệ thống này trong thời gian tới.

  Buổi đào tạo cũng được tổ chức tại Văn phòng HASCO phía Nam vào cùng ngày 17/11/2023

Chương trình đạo tạo diễn ra trong 1.5 ngày với sự tham gia nghiêm túc, tích cực của các học viên đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, HASCO sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo sử dụng các phân hệ tiếp theo của hệ thống 1Office như Quản lý văn bản, tài liệu; Bản tin nội bộ; Quản lý quy trình. 

 
 
chevron_left
chevron_right