HASCO Holdings với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực

18/11/2022

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là một trong những hoạt động có vai trò và ý nghĩa to lớn trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Ở góc độ quản lý, nhân sự giỏi chính là “cái khiên” bảo vệ, giúp các doanh nghiệp tự tin hơn trước những biến động kinh tế, xã hội.  

Khi sở hữu đội ngũ nhân sự chất lượng cao, doanh nghiệp sẽ tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao được tính ổn định và đảm bảo chất lượng công việc. Thực hiện tốt hoạt động đào tạo sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, áp dụng những tiến bộ mới, những kiến thức về quản lý doanh nghiệp hiện đại. Chính vì lẽ đó, đây là hoạt động thường xuyên, liên tục và rất được quan tâm trong HASCO Holdings. 

Hoạt động đào tạo rất được quan tâm và chú trọng tại HASCO Holdings

Xây dựng khung năng lực, lộ trình đào tạo dành cho các đối tượng khác nhau
Dựa trên các yêu cầu riêng và căn cứ vào hiện trạng năng lực của cán bộ nhân viên, HASCO Holdings đã đưa ra một lộ trình đào tạo với các khóa học cụ thể dành cho các cấp Lãnh đạo, quản lý và các nhóm nhân viên khác nhau. 
Tháng 11/2022 HASCO đã tổ chức các buổi Đào tạo về Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả (cho cấp nhân viên mới), Kỹ năng thuyết trình (cho cấp Quản lý, Lãnh đạo), Ủy thác công công việc (Cấp quản lý). Trong tháng 12, HASCO sẽ tiếp tục tổ chức các khóa học Phân công và Ủy thác Công việc, Kỹ năng Lãnh đạo (cho cấp lãnh đạo, quản lý), Quản lý Thời gian và Công việc, Giải quyết vấn đề, Tư duy và Phương pháp sáng tạo (cho cán bộ nhân viên).

HASCO Holdings đã đưa ra một lộ trình đào tạo với các khóa học cụ thể dành cho các cấp Lãnh đạo, quản lý và các nhóm nhân viên khác nhau

Bên cạnh các khóa học trên lớp, HASCO Holdings cũng triển khai đa đạng các hoạt động, các kênh đào tạo. Định kỳ mỗi tháng một lần, cuộc thi đố học tập được tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên. Đề bài mỗi cuộc thi đề cập đến một chủ đề, kỹ năng, kiến thức cụ thể, thiết yếu với tất cả mọi người như Trí tuệ cảm xúc, Xây dựng và Phát triển quan hệ công việc hiệu quả… Từ đầu năm 2022 đến nay, HASCO Holdings đã tổ chức 8 Cuộc thi học tập với những chủ đề khác nhau.
Bên cạnh những phần thưởng vật chất, các Cuộc thi đố học tập cũng là cơ hội để cán bộ nhân viên trong từng bộ phận cũng như giữa các bộ phận thi đua, hợp tác, giao lưu và gắn kết với nhau.

Kho tài liệu chuẩn hóa, được ban hành rộng rãi 
Ngoài ra, HASCO Holdings cũng thường xuyên cập nhật, đổi mới nội dung, phương thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống truyền thông song hành cùng các hoạt động nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ, minh bạch về các chương trình phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường thúc đẩy văn hóa học tập. 
Như vậy, để xây dựng tài sản tri thức, HASCO đã tập trung xây dựng kho tài liệu các bài giảng đã được chuẩn hóa, ngân hàng câu hỏi, tài liệu tham khảo… và được chia sẻ cụ thể tới từng cán bộ nhân viên dưới nhiều hình thức. Ngoài ra, Ban Lãnh đạo cũng mời đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp xây dựng các chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy chuyên sâu, đồng thời tạo cơ chế khuyến khích cán bộ nhân viên chia sẻ kiến thức chuyên môn trong từng lĩnh vực.

Với các hoạt động đào tạo đã, đang và sẽ triển khai, HASCO sẽ từng bước xây dựng thành công văn hóa học tập liên tục, trở thành đặc trưng văn hóa nổi bật và đáng tự hào của HASCO Holdings

Để làm được những điều này, HASCO Holdings khuyến khích cán bộ nhân viên phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, trau dồi tư duy phản biện, đưa các sáng kiến, đổi mới trong hoạt động kinh doanh nói chung và công tác học tập nói riêng, hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng đều trong toàn HASCO.
Đó là những mục tiêu quan trọng trong công tác phát triển nguồn nhân lực mà HASCO hướng tới, từ đó nâng cao năng suất lao động. Với các hoạt động đào tạo đã, đang và sẽ triển khai, HASCO sẽ từng bước xây dựng thành công văn hóa học tập liên tục, trở thành đặc trưng văn hóa nổi bật và đáng tự hào.

chevron_left
chevron_right